دانلود مقاله بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي هاَي شخصيتي کارآفريني در بين دانشجويان مرکز آموزش علمي

چهارشنبه 14 مهر 1395
3:24
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي هاَي شخصيتي کارآفريني در بين دانشجويان مرکز آموزش علمي و کاربردي شهر بابک تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي هاَي شخصيتي کارآفريني در بين دانشجويان مرکز آموزش علمي و کاربردي شهر بابک تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي هاَي شخصيتي کارآفريني در بين دانشجويان مرکز آموزش علمي و کاربردي شهر بابک تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي هاَي شخصيتي کارآفريني در بين دانشجويان مرکز آموزش علمي و کاربردي شهر بابک تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
احسان شهسواری گوغری – مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهر بابک،بازرسی کل اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی
وحیده غلامیان رمجردی – کارشناس ارشد جامعه شناسی،اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
سمیه رشیدی – کارشناس پرستاری

چکیده:
با توجه به نقش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در شناسایی و پرورش استعدادهای خلاقانه جوانان به عنوان یک سازمان آموزشی . پژوهشی و همچنین لازم و ملزوم بودن کارآفرینی با خلاقیت و نوآوری،در این تحقیق رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی کارافرینی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهر بابک مورد بررسی قرار گرفته است.روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی،و ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز،پرسشنامه بوده است.جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی شهر بابک بود و داده های تحقیق از نمونه ی 248 نفری دانشجویان که به شیوه تصادفی انتخاب شده اند،گردآوری شده است.تجزیه و تحلیل داده ها ی تحقیق با استفاده از نرم افزار آماریSPSS و بکارگیری آمار توصیفی و آزمون های آماری ضریب همبستگی و تحلیل واریانس صورت پذیرفته است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سن،جنس،وضعیت مهارت وخلاقیت دانشجویان با ویژگی های شخصی کارآفرینی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین خلاقیت دانشجویان با ریسک پذیری متعادل،کانون کنترل،نیاز به موقعیت،سلامت فکری،عملگرایی،رویا پردازی و چالش طلبی آنان رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.ولی بین خلاقیت و تحمل ابهام دانشجویان رابطه معناداری مشاهده نگردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 94 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله گردآوري خطاهاي ژنراتور واحدهاي گازي و بررسي علل ريشه اي آنها تحت word

چهارشنبه 14 مهر 1395
3:24
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله گردآوري خطاهاي ژنراتور واحدهاي گازي و بررسي علل ريشه اي آنها تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله گردآوري خطاهاي ژنراتور واحدهاي گازي و بررسي علل ريشه اي آنها تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله گردآوري خطاهاي ژنراتور واحدهاي گازي و بررسي علل ريشه اي آنها تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله گردآوري خطاهاي ژنراتور واحدهاي گازي و بررسي علل ريشه اي آنها تحت word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

محسن رحیمی – نیروگاه دماوند – دفتر فنی الکتریک
مجتبی مجتبی خدر زاده – دانشگاه صنعت آب و برق – شهید عباسپور

چکیده:

در سالهای اخیر بیش از دهها واحد گازی، درحال ساخت وبهره برداریست و این مجموعه حدود سی درصد از کل تولیدبرق کشور را تشکیل می دهد. برطرف کردن برخی از مشکلاتیکه منجر به عدم امکان بهره برداری مستمر از ژنراتورها میشوند، نیاز به ابزارهای مخصوص و شرایط کاری سخت تر و بادقت بالاتری داشته و بسته به مقدار آسیب دیدگی ژنراتور نیازبه خروجهای طولانی مدت دارند که چنین وقفه زمانی ای دربهره برداری از یک واحد چند صد مگاواتی بسیار سنگین وپرهزینه خواهد بود، لذا ریشه یابی علل خطاها، شناسایی آنها وجلوگیری از تکرار خطاها بسیار حائز اهمیت است. دیدگاهاصلی در این مقاله اینست که حل کردن یک مشکل با بررسیریشه ای علت آن، بسیار موثرتر از تنها بررسی کردن نشانه ها یاعلل مستقیم یک مسئله می باشد. هرچند که در اکثر اوقاتچندین دلیل ریشه ای و مستقل از هم نیز می توانند موجب بروزیک اشکال عمده باشند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 109 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله اثر عصاره متانولي آويشن شيرازي بر روند تجزيه پذيري کنجاله آفتابگردان با استفاده از تکن

چهارشنبه 14 مهر 1395
3:24
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر عصاره متانولي آويشن شيرازي بر روند تجزيه پذيري کنجاله آفتابگردان با استفاده از تکنيک توليد گاز آزمايشگاهي تحت word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر عصاره متانولي آويشن شيرازي بر روند تجزيه پذيري کنجاله آفتابگردان با استفاده از تکنيک توليد گاز آزمايشگاهي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر عصاره متانولي آويشن شيرازي بر روند تجزيه پذيري کنجاله آفتابگردان با استفاده از تکنيک توليد گاز آزمايشگاهي تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر عصاره متانولي آويشن شيرازي بر روند تجزيه پذيري کنجاله آفتابگردان با استفاده از تکنيک توليد گاز آزمايشگاهي تحت word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

محمد سلامت آذر – دنشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
رامین سلامت دوست نوبر – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
یحیی اسدی – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
ناصر ماهری سیس – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده از عصاره متانولی آویشن شیرازی در سطوح صفر، 0/15 و 0/3 میلی لیتر بر فراسنجه های تولید گاز آزمایشگاهی کنجاله آفتابگردان با استفاده از تکنیک تولید گاز آزمایشگاهی اجرا شد آزمایش تولید گاز با استفاده از مخلوط شیرابه صاف شده شکمبه سه راس گاو نر بومی تالشی فیستوله گذاری شده در زمان های 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت انجام شد ترکیب شیمیایی کنجاله آفتابگردان شامل ماده خشک ، پروتئین خام، عصاره اتری، خاکستر، دیواره سلولی ، دیواره سلولی بدون همی سلولز و لیگنین به ترتیب 93/77، 40/67، 5/67، 7/47، 30، 22، 9/2 درصد به دست آمد نتایج بدست آمده نشان داد سطح 0/15 میلی لیتر عصاره آویشن در زمان های 2، 4، 6 ساعت تاثیر معنی داری روی تولید گاز نداشته در زمان های 8 و 12 ساعت باعث کاهش تولید گاز شده و در ساعت های بعدی انکوباسیون باعث افزایش تولید گاز گردیده است ولی سطح 0/3 میلی لیتر عصاره آویشن روی تولید گاز بخش محلول تاثیر معنی داری نداشت ولی باعث افزایش معنی دار تولید گاز بخش نامحلول و پتانسیل تولید گاز شده و نرخ ثابت تولید گاز را کاهش داد. ولی سطح 0/3 میلی لیتر عصاره آویشن تولید گاز بخش های محلول و نامحلول ، پتانسیل تولید گاز و نرخ ثابت تولید گاز را نسبت به تیمار شاهد کاهش داد از نتایج این تحقیق چنین استنباط می شود سطح 0/3 عصاره آویشن دارای پتانسیل اثر گذاری بر الگوی تخمیر پذیری در شکمبه یوده و باعث کاهش تجزیه پذیری کنجاله آفتابگردان می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 106 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله ارزيابي مدلها و روشهاي سنجش و ارزشگذاري سرمايه هاي فکري شرکتها تحت word

چهارشنبه 14 مهر 1395
3:23
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي مدلها و روشهاي سنجش و ارزشگذاري سرمايه هاي فکري شرکتها تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي مدلها و روشهاي سنجش و ارزشگذاري سرمايه هاي فکري شرکتها تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي مدلها و روشهاي سنجش و ارزشگذاري سرمايه هاي فکري شرکتها تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي مدلها و روشهاي سنجش و ارزشگذاري سرمايه هاي فکري شرکتها تحت word :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

علی اصغر انواری رستمی – مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا رستمی – گروه پژوهشی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرا

چکیده:

سرمایه های فکری یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده غیر ملموس سرمایه شرکتها، بویژه شرکتهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعاتو دانش به شمار می آید، با توجه به اهمیت روزافزون نقش سرمایه های فکری در اقتصاد، تجارت و فرایندهای مدیریتی شرکتها، تبیین ماهیت و سنجش و ارزشگذاری این سرمایه ها بیش از پیش ضرورت و اهمیت یافته است. این مقاله پس از بررسی ادبیات تحقیق و ارائه تعریفی از سرمایه های فکری، به تبیین دقیق اجزای تشکیل دهنده آن در شرکتها و نقد و بررسی و ارزیابی مقایسه ای مدلها و روشهای مختلف ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکتها پرداخته است. پس از ارائه نتیجه مقایسه تحلیلی مدلها و ر وشهای ارزشگذاری، پنج روش کمی جهت سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکتها طراحی و پیشنهاد گردیده است. مدلهای ریاضی پیشنهادی نه تنها از حیث داده ها و فرایند ها بسیار ساده و قابل درکند، بلکه در عین سادگی از قابلیت کاربرد و سهولت محاسباتی فراوانی نیز برخوردار می باشند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 106 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله بهينهسازي تخمين نفوذپذيري بر پايه رخسارههاي الکتريکي و نمودارهاي پتروفيزيکي سازندهاي ک

چهارشنبه 14 مهر 1395
3:23
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهينهسازي تخمين نفوذپذيري بر پايه رخسارههاي الکتريکي و نمودارهاي پتروفيزيکي سازندهاي کنگان و دالان دريکي از مخازن گازي خليج فارس تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهينهسازي تخمين نفوذپذيري بر پايه رخسارههاي الکتريکي و نمودارهاي پتروفيزيکي سازندهاي کنگان و دالان دريکي از مخازن گازي خليج فارس تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهينهسازي تخمين نفوذپذيري بر پايه رخسارههاي الکتريکي و نمودارهاي پتروفيزيکي سازندهاي کنگان و دالان دريکي از مخازن گازي خليج فارس تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهينهسازي تخمين نفوذپذيري بر پايه رخسارههاي الکتريکي و نمودارهاي پتروفيزيکي سازندهاي کنگان و دالان دريکي از مخازن گازي خليج فارس تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
ندا رستم خرمیان – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته امور آب

چکیده:
تخمین نفوذپذیری یکی از معمولترین روشهای تفسیر لاگ است. اغلب این روشها از رابطه تجربی بین نفوذپذیری و تخلخل مشتق شدهاند که توسط رخسارههای زمینشناسی اعمال میگردند. زیرا علاوه بر امکان بررسی تخلخل از تفسیر لاگها، اندازهگیری نفوذپذیری نیز میتواند بر اساس روشهای خوشه- بندی پس از ارزیابی در اشکال متفاوت لاگ و مغزه حاصل شود. بنابراین یک مدل ساخته شده در یک چاه با مغزهگیری کامل میتواند رهنمونی برای دیگر چاههای حفاری شده جهت تخمین نفوذپذیری در یک سازند تطبیقی به کار رود. این روشهای موفقیتآمیز در مواردی مانند سازندهای بسیار ناهمگن همانند لایههای شیلی و ماسهسنگ نازک از صحت کمتری برخوردار میباشند. در این تحقیق از روش آنالیز خوشهای رخسارههای الکتریکی برای تخمین نفوذپذیری استفاده شدهاست. بدینترتیب توزیع نفوذپذیری ناشی از هتروژنیتی بین نگاره و مغزه را با ظهور رخسارهها میتوان دریافت. دادههای ما در این مطالعه از دو چاه در یکی از میادین گازی خلیج فارس است که با وجود داشتن اطلاعات مغزه در یک چاه از آن به عنوان چاه کلیدی برای تعمیم مدل رخسارهای در چاه دیگر استفاده کردیم. میانگین تراوایی مغزه و نگاره الکتروفاسیس MRGC 21 در چهار زون به ترتیب 312و803و301و5739 بدست آمد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 130 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله تحليل تجربي فرايند شکل دهينموي ظرف مسي مخلوطي شکل با پروفيل سهموي تحت word

چهارشنبه 14 مهر 1395
3:23
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحليل تجربي فرايند شکل دهينموي ظرف مسي مخلوطي شکل با پروفيل سهموي تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحليل تجربي فرايند شکل دهينموي ظرف مسي مخلوطي شکل با پروفيل سهموي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحليل تجربي فرايند شکل دهينموي ظرف مسي مخلوطي شکل با پروفيل سهموي تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحليل تجربي فرايند شکل دهينموي ظرف مسي مخلوطي شکل با پروفيل سهموي تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
احمدرضا معینی – کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر
محسن لوح موسوی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:
شکل دهی نموی یکی از جدیدترین روش های شکل دهی در زمینه شکل دهی ورق ها می باشد در سال های اخیر محققان بسیاری بر روی فرایند شکل دهی نموی و عوامل موثر در آن به تحقیق و بررسی پرداخته اند. همچنین آن ها به دنبال افزایش کاراییاین روش در صنایع مختلف هستند . یکی از پارامترهای موثر درفرآیند شکل دهی نموی، ماکزیمم زاویه دیواره قابل شکل دهی میباشد که از آن به عنوان معیاری برای تخمین قابلیت شکل دهی ورقها استفاده می شود. از آن جایی که فلز مس در صنایع مختلفکاربرد فراوانی دارد و همچنین ورق های تولید شده با این آلیاژ فلزیمی تواند در فرآیند شکل دهی نموی مورد استفاده قرار گیرد، درتحقیق حاضر سعی بر آن است تا قابلیت شکل دهی ورق مس بهکمک تعیین ماکزیمم زاویه دیواره بطور تجربی بررسی و تعیین شود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 125 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله گياه پالايي: تکنولوژي کاهش آلودگي هاي زيست محيطي تحت word

چهارشنبه 14 مهر 1395
3:23
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله گياه پالايي: تکنولوژي کاهش آلودگي هاي زيست محيطي تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله گياه پالايي: تکنولوژي کاهش آلودگي هاي زيست محيطي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله گياه پالايي: تکنولوژي کاهش آلودگي هاي زيست محيطي تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله گياه پالايي: تکنولوژي کاهش آلودگي هاي زيست محيطي تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

مهدی صادقی پور مروی – بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین
حمید ملاحسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
محسن سیل پور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

پاکسازی موادآلاینده از خاک، آب و هوا به وسیله گیاهان، گیاه پالایی (Phytoremediation) نامیده می شود. اساس گیاه پالایی یک روش امیدبخش برای پالایش خاک و آب، جذب آلاینده ها یا محصور شدن آنها به وسیله گیاهان می باشد. امروزه از این روش برای پاکسازی محیط زیست از مواد آلاینده (فلزات سنگین، مواد رادیواکتیو، علف کش ها) استفاده می شود. قابلیت دسترسی فلزات و جذب گیاهی متاثر از عوامل خاکی و گیاهی می باشد. این فرایند برای پاکسازی آب(سطحی، زیرزمینی)، خاک، پسماند آبی و هوا مورد استفاده قرار می گیرد. گیاهان مختلفی توانایی جذب آلاینده ها را دارند. گیاهان مورد استفاده باید دارای سازگاری با شرایط اقلیم و خاک بوده و توانایی جذب یا تجزیه آلاینده ها و تولید بیوماس و ریشه زیاد را داشته باشند. برای طراحی پروژه گیاه پالایی فاکتورهایی مانند مناسب بودن شرایط رشدی گیاه و امکان استفاده از گیاهان بومی اهمیت زیادی دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 110 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله اصلاح و بهبود خواص قيرها با استفاده از لاستيک قابل بازپخت (Reclaim) تحت word

چهارشنبه 14 مهر 1395
3:23
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اصلاح و بهبود خواص قيرها با استفاده از لاستيک قابل بازپخت (Reclaim) تحت word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اصلاح و بهبود خواص قيرها با استفاده از لاستيک قابل بازپخت (Reclaim) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اصلاح و بهبود خواص قيرها با استفاده از لاستيک قابل بازپخت (Reclaim) تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اصلاح و بهبود خواص قيرها با استفاده از لاستيک قابل بازپخت (Reclaim) تحت word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: 18

نویسنده(ها):

داود ملک زاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
محمدرضا معماریان – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

این طرح شامل استفاده از لاستیک قابل بازپخت (Reclaim) برای اصلاح خواص قیرهای نفتی و یا بهبود خواص قیرهای اصلاح شده می باشد بنابراین در ابتدا با معرفی قیر، انواع آن شامل قیرهای طبیعی، تقطیری، مخلوط و اصلاح شده به تشریح ساختمان شیمیایی قیرهای نفتی پرداخته شده است تا کارآیی محصولات معرفی شده قابل ارائه با دلایل شیمیای و پارامترهای موجود ممکن گردد.
از طرفی چوناین محصولات می توانند به عنوان اصلاح کننده ویا بهبود دهنده خواص قیرهای اصلاح شده کاربرد داشته باشند بنابراین به تشریخ ساختمان شیمیائی قیر پرداخته میشود تا با شناخت کامل از ساختمان و ترکیبات موجود نحوه تاثیر مواد افزودنی مشخص شود.
از آنجایی که یکی از روشهای متداول اصلاح قیر در امر راهسازی اضافه نمون پودر یا خرده لاستیک بازیافتی می باشد روشهای معمول این عمل تشریخ و به مزایا و معایب آنها پردلخته شده است و در پایان این بخش به تشریخ نوع لاستیک معرفی شده در طرح (Reclaim) پرداخته شده و مشخصات فنی کامل و تفاوت آن با نوع معمول و رایج قابل استفاده مقایسه گردیده است و پس از آن نیز چون اساس اصلاح قیر با استفاده تنها از پودر لاستیک توصیه نمی شوددو نوع ترموپلاست قابل مصرف در فرآیند اصلاح که هر یک از آنها نیز در دو طرح پیشنهادی استفاده گردیده شامل PVC و پودر پلی تیلن ارائه گردیده است و مزایای کاربردی هر یک نیز تشریح گردیده.
در قسمت ارائه و بررسی نتایج آزمایشگاهی مجموعه آزمایشات انجام شده با پودر لاستیک قابل بازپخت در فرآیند اصلاح قیر با سایر موادمعمول و حتی بررسیی مواد جانبی دیگر ارائه گردیده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 116 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله مدلسازي پالايش سبز سرب و کادميم از خاکهاي آلوده تحت word

چهارشنبه 14 مهر 1395
3:23
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازي پالايش سبز سرب و کادميم از خاکهاي آلوده تحت word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازي پالايش سبز سرب و کادميم از خاکهاي آلوده تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدلسازي پالايش سبز سرب و کادميم از خاکهاي آلوده تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازي پالايش سبز سرب و کادميم از خاکهاي آلوده تحت word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

حبیب خداوردیلو – عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
مهدی همایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پالایشسبزPhytoremediation روشی نوین برای زدودن آلودگیهای خاک و آب است [2] که در مقایسه با سایر روشهای پالایش، بسیار کم هزینه و ساده است . مدلهای پالایشسبز برای شناخت بیشتر فرایندهای حاکم بر پدیده ی پالایش و مدیریت خاک های آلوده اهمیت ویژهای دارند . بررسی منابع نشان می دهد که تاکنون به دلیل پیچیدگی پیوستار خاک – گیاه – نیوار، مدلهایی اندک برای پالایشسبز پیشنهاد شدهاند [.4] هدف از این پژوهش، مدلسازی پالایشسبز خاک های آلوده به سرب و کادمیم بود . بدین منظور، مدلی نوین بر مبنای رفتار خاک و گیاه نسبت به سطوح متغیر آلایندهها ارایه شد . در این مدل، هم دمای برون جذبی ) ) Adsorption isotherm خاک بیانگر رفتار خاک در برابر آلاینده و تغییرات نرخ جذب آلاینده به وسیله گیاه، بازتاب رفتار گیاه در برابر آلاینده در نظر گرفته شد و مدلهای سادهای برای برآورد زمان لازم برای پالایش آلایندهها پیشنهاد گردید .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 118 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود مقاله هزينه يابي بر مبناي هدف تحت word

پنجشنبه 1 مهر 1395
22:10
ali


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله هزينه يابي بر مبناي هدف تحت word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله هزينه يابي بر مبناي هدف تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله هزينه يابي بر مبناي هدف تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله هزينه يابي بر مبناي هدف تحت word :

هزینه یابی بر مبنای هدف

چکیده
در شرایط رقابتی حاکم بر بازار، بنگاه‌های اقتصادی ملزم به مدیریت اجزای محصول هستند، زیرا در اقتصاد امروز، حفظ یک مزیت رقابتی به مدت طولانی غیرممکن است. این محیط تجاری رقابتی، مؤسسات را ملزم کرده است که محصولاتی را با کیفیت و مطابق خواست مشتریان، را درحالی که قیمت های فروش کاملاً توسط بازار تعیین می ‌شود تولید کنند. یکی از مهمترین تکنیکهایی که می تواند موسسات را در این راه کمک کند سیستم هزینه یابی هدف می باشد. هزینه یابی هدف یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت ه

زینه محصولات آتی واحد تولیدی معطوف می کند. در هزینه یابی هدف نگرش این است که چون پس از طراحی یک محصول بخش عمده ای از هزینه های آن تعهد می شود، کاهش هزینه امکان پذیر نخواهد بود مگر با طراحی مجدد محصول، در این تکنیک قبل از مرحله تولید

به مدیریت هزینه توجه می شود تا محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده تولید و در عین حال سود مورد نظر مدیریت را تأمین نماید. با توجه به جهانی شدن بازارها که در حال حاضر شاهد آن هستیم و مسئله پیوستن به بازار تجارت جهانی، ما ناگزیر به فضای رقابتی قدم می گذاریم و برای بقا در چنین فضایی ناگزیر از اعمال هزینه یابی هدف هستیم.در این مقاله تلاش گردیده است ضمن معرفی نظریه نسبتاً جدید هزینه یابی هدف به تاریخچه، اهداف، تفاوت با نگرش سنتی مدیریت هزینه و نحوه پیاده سازی آن در موسسات پرداخته شده است ،اگرچه هزینه‌یابی هدف در ایران با مشکلات عدیده ای مواجه است ولی مزایا و آینده دنیای تجارت، ما را مجبور به استفاده از این روش بسیار سودمند خواهدکرد.

واژه های کلیدی:

هزینه هدف، مدیریت هزینه، قیمت فروش هدف، طراحی مجدد محصول، بهای تمام شده ی محصول.

مقدمه
نرخ تغییرات اقتصادی و فن آوری دنیا تاكنون، به اندازه چند دهه اخیر نبوده است. نسل حاضر شاهد دگرگونی های شگرفی در حیات خویش است، شتاب وحجم و گسترده دگرگونیها ی مورد نظر آنقدر عظیم است که فرصت شناخت، ارزیابی و بهره ب

رداری به شیوه معمول فراهم نیست، و این امر پدیده ایست که همواره بر نحوه عملکرد سازمانها و شرکتها تاثیرات عمیقی می گذارد و کسانی می توانند از این دریای پر تلاطم به مقصد برسند که با اتخاذ تدابیر مقتضی، امواج خروشان دگرگونیها را تحمل کنند و با استفاده موثر و کارآمد از منابع خود مزیت رقابتی کسب کنند و این امر تحقق نمی یابد مگر با درایت و مهارت : درایتی که خوب تحلیل و مهارتی که خوب عمل کند. همچنین تجربه چند دهه اخیر روشن ساخته که محصولات یک کشور به شکوفایی نخواهد رسید مگر در یک بازار رقابتی بین المللی، چرا که رقابت لازمه ی پیشرفت است. روشهای زیادی برای دستیابی به این مزیت رقابتی وجود دارد که دو روش کلی آن عبارتند از : رهبری قیمت و تنوع محصولات. مفهوم ساده رهبری قیمت پایین نگه داشتن قیمت محصولات در مقایسه با رقبا است. تنوع در محصولات نیز زمانی رخ میدهد که شرکت موقعیت متمایزی در زمینه عملکرد محصول و ارائه خدمات با کیفیت در بازار داشته باشد. با توجه به شرایط بازار و افزایش تنوع محصولاتی که مشتری برای انتخاب در اختیار دارد برای هر

شرکتی مهم است که محصولات بهتر، ارزانتر و نوآورانه تری ارائه نماید. افزایش کارائی محصولات خود دارای دو وجه هزینه و عملکرد است به طوری که یک تکنیک موثر وکارآمد طراحی محصول می باید در بر گیرنده هزینه و کارایی مشخص شده باشد.
با گسترش روز افزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانیاز پیش احساس می شود؛ زیرا كشورهایی كه به این پیمان جهانی می پیوندند، به دنبال ساز وكارها و ابزارهایی هستند كه بتوانند به دوام و بقا اقتصادی آن ها در بازار پر رقابت جهانی كمك كنند و بتوانند، پیش از ورود به این رقابت همه جانبه، قابلیت های مناسب و آمادگی لازم را كسب كنند. عرضه كنندگانی كه بتوانند محصولاتی را با كیفیت و كاركرد مشابه ؛ اما با قیمت های پایین تر به بازار ارائه كنند ، گوی سبقت را از دیگر رقیبان می ربایند و سهم خود را ، در بازار افزایش خواهند داد. بنابراین مدیریت هزینه منطق و رویكردی است كه در آن ، با استفاده از برخی روش ها، سعی می شود، بیشترین ارزش با كم ترین قیمت تمام شده ایجاد شود . همان طور كه از تعریف بالا بر می آید، مدیریت هزینه تنها به معنای كاهش هزینه نیست بلكه هدف آن ، ایجاد ارزش با كمترین هزینه است ؛ به عبارتی هزینه باید در جایی صرف شود كه موجد ارزش باشد. هزینه یابی بر مبنای هدف نیز یكی از روش های مدیریت هزینه است. طبق این روش بر خلاف روش سنتی قیمت گذاری محصولات ، بهای تمام شده محصول تعیین کننده قیمت فروش نیست. در بهایابی بر مبنای هدف اساس کار طراحی محصول به گونه ای است که رضایت مشتری جلب شده و در عین حا

ل شرکت به بهای تمام شده هدف نیز دست یابد.این روش از شیوه های کسب اطمینان نسبت به کفایت سود آوری محصولات می باشد وبرای مدیریت راهبردی سودهای آتی شرکت است. بنابراین ارائه سیستمی هزینه یابی هدف که بتواند شرکتها را در راستای رسیدن به این معیارها یاری دهد، از جمله اهداف نگارش این تحقیق است.

منشأ و تاریخچه هزینه یابی بر مبنای هدف

ریشه ظهور و بروز هزینه یابی برمبنای هدف به جنگ جهانی دوم برمی گردد زمانی كه به دلیل كمبود شدید مواد خام، تولید کنندگان، كارخانه های تولیدی تلاش می كردند هزینه ها را كاهش دهند و محصولاتی با قیمت پایین را عرضه کنند این رویكرد مهندسی ارزش نامیده شد. ومفهوم آن را در سال 1960گسترش دادند در دهه ی1960 که آن را عصر محصولات جدید نامیده اند رشد صنایع مختلف همگام با توسعه ماشینی شدن شتاب بیشتری گرفت. در آن زمان تقاضا برای محصولات شگفت آور بود و کانون توجه مدیریت هزینه بر مراحل تولید متمرکز قرار داشت و به نقش برنامه ریزی و طراحی تولید توجه چندانی نداشت. در اوایل دهه1970 ، اشباع بازار و بالا رفتن سطح زندگی مردم شرکت ها را مجبور به تولید محصولات متنوع با ویژگیهای متفاوت نمود و با استفاده از امکانات جدید چرخه عمر محصولات به نفع محصولات بهتر و جدیدتر دائما کوتاه تر شده و از این رو اهمیت مدیریت هزینه را در مرحله برنامه ریزی و طراحی افزایش داد وبالاخره در اواخر1980، هزینه ‌یابی هدف، با استراتژی شرکتها عجین شد و مانند ابزار

استراتژیک مدیریت هزینه، برای برنامه‌ریزی سود و نیز برای کاهش هزینه در نظر گرفته شد. که اولین بار در شرکتهای اتومبیل سازی تویتا در ژاپن برای برنامه ریزی هزینه تولید یک خودرو به مبلغ 1000 دلار و در واکنش به شرایط دشوار بازار پا به عرصه وجود گذاشته بود و نام ژاپنی جنکا کایکو به آن اختصاص داده شده بود. در آن زمان بازارهای آسیا انباشته از محصولات شرکتهای غربی بود و مؤسسه های ژاپنی نیز با کمبود منافع و مهارتهای مورد نیاز برای توس

عه مفاهیم فنون و ابزارهای لازم برای رسیدن به رقیب پر قدرت خود در زمینه هایی چون ؛ کیفیت، هزینه و کارآیی روبرو بودند. آنان بر این عقیده بودند که در هم آمیختن کارکنان بازاریابی، مهندسی، مال

ی، تولیدی و برنامه ریزی در یک گروه تخصصی منافع متعددی دارد بنابراین مجموعه ای از ابزار های تخصصی شامل ؛ تحلیل عملیات، مهندسی ارزشها، تحلیل ارزشها و مهندسی همزمان برای تکمیل هزینه های هدف معرفی شد و این امر شرکتهای ژاپنی را

در زمینه های طراحی و ایجاد محصول در موقعیتی شاخص و اثر بخش قرار داد . تنها بعد از این تحولات بود که شرکت های اروپایی و آمریکایی به

ارزش هزینه یابی هدف پی بردند.

معرفی هزینه یابی بر مبنای هدف
در چرخه حیات از مرحله طراحی تا عرضه محصول به بازار تا كنون یك تعریف عمومی و پذیرفته شد ه ای از هزینه یابی بر مبنای هدف بدست نیامده است . مصادیقی از تعاریف مختلف ارائه شده در مورد آن را می توان به شرح زیرمورد اشاره قرار داد:
تعریف كوپر در سال 1999: » مقصود هزینه یابی فروش می رسد، سود دلخواه و مورد نظر را ایجاد كند«
هورواث در سال 1993 میلادی: » هزینه یابی برمبنای هدف مجموعه ای از روشها و ابزارهای مدیریت جهت هدایت هزینه ها و فعالیتها در طراحی و برنامه ریزی برای محصولات جدید است كه مبنایی برای كنترل در مراحل بعدی عملیات به وجود می آورد تا نهایتاً سود هدف از طریق چرخه حیات محصول فراهم شود« .
كیتر در سال 1993 میلادی: »در واقع هزینه یابی هدف یك تكنیك تعیین و اندازه گیری بهای تمام شده نیست بلكه یك برنامه جامع كاهش هزینه است كه حتی قبل از اولین مراحل تولید یك محصول شروع می شود« .
تعریفی كه شاید بتوان آن را جامع تر و كامل تر از بق

یه دانست ، تعریفی است كه كوپر و اسلاگمولدر در كتاب خود آوردند:
» هزینه‌ یابی هدف، یک رویکرد ساختار یافته برای تعیین هزینه در طول عمر محصول است، به گونه‌ای که تعیین کند محصول موردنظر با چه شاخص‌های عملکردی و کیفیتی می باید تولید شود تا در هنگام فروش با قیمت پیش‌‌بینی شده، به میزان سود دلخواه در طول عمر خود دست یابد در این روش بهای تمام شده بعنوان یك ورودی در فرآیند طراحی محصول داده می شود ، نه بعنوان حاصل فرآیند طراحی یا بعنوان خروجی «

در حقیقت هزینه یابی هدف رویکردی است برای رسیدن به بهای محصول یا خدمات در شرایطی که قیمت بر اساس رقابت تعیین می شود و سود مورد انتظار از پیش تعیین شده است. بنابراین در معادله کلی (بهای تمام شده-فروش=سود)، فروش و سود از پیش تعیین شده و قطعی فرض می شود لذا باید هزینه و بهای تمام شده را به سطحی رساند که با فرض قیمت از پیش تعیین شده فروش و حداقل سود انتظاری، هزینه ها از سطح و میزان پیش بینی شده فزونی نیابد. طرح ریزی هزینه ها، مدیریت هزینه ها وكاهش هزینه ها به ضرورت با ید در مراحل آغازین طراحی و تولید یك محصول صورت گیرد تا بتواند باعث كاهش هزینه های چرخه حیات یك محصول شود. روش هزینه یابی بر مبنای هدف، دارای تمامی عناصر سه گانه تشكیل دهنده مدیریت هزینه راهبردی ، یعنی كیفیت، هزینه و زمان است و به مدیریت هزینه می پردازد

.”

فرایند های هزینه‌ یابی هدف:
مراحل هزینه‌ یابی هدف، شامل سه بخش عمده است :
الف – هزینه یابی محرک بازار : این مرحله از هزینه یابی هدف

، به دنبال دستیابی به موارد زیر است:
1- برقراری هدف‌های بلندمدت فروش و سود
2- تعیین قیمت فروش
3- تعیین حاشیه سود هدف
4- تعیین هزینه مجاز
ب– هزینه یابی هدف سطح محصول : فعالیت هایی که در این مرحله انجام می‌گیرند، به سه بخش تنظیم می شوند:
1- تعیین هزینه هدف سطح محصول؛
2- نظم بخشیدن به هزینه‌ یابی هدف با نمایش پیشرفت کار و استفاده از قاعده اصلی هزینه ‌یابی هدف؛
3- استفاده از مهندسی ارزش و سایر تکنیک، برای دستیابی به هزینه هدف سطح محصول.
ج – هزینه یابی هدف سطح قطعات : پس از تکمیل هزینه ‌یابی هدف سطح محصول، مرحله سوم، یعنی هزینه‌یابی سطح قطعات شروع می‌ شود که هزینه هدف، سطح محصول را به سطح قطعات منتقل می ‌کند. هزینه ‌های هدف سطح قطعات مشخص می ‌کنند که شرکت آمادگی دارد چه مبلغی را برای خرید قطعات مورد نیاز محصول خود بپردازد. در این فرایند از هزینه‌ یابی درون سازمانی برای رسیدن به هدف یا باز کردن مجراهای ارتباطی جدید در بین تامین کنندگان قطعات، مشتریان و طراحان محصول استفاده می‌ شود.
شش اصل عمده در هزینه یابی هدف :

.1هزینه‌ یابی مبتنی بر قیمت : سیستم هزینه ‌های هدف، هدف هزینه ای را براساس تخمین قیمت محصول در بازار رقابتی و تعیین میزان سود مورد نظر و کاستن این دو مقدار از یکدیگر تعیین می‌ کند. یعنی حد هزینه مجاز را برای دستیابی به سود مشخص، ب

راساس قیمت بازار، برآورد می‌ کند.
. 2تمرکز بر مشتری: در سراسر فرایند هزینه ‌یابی هدف، نظر مشتری پیوسته مورد توجه قرار می‌ گیرد و خواسته‌های وی در مورد کیفیت، قیمت و کارکرد به طور همزمان در محصول و تصمیم‌های ساخت و تجزیه و تحلیل اعمال می‌ شود. تمرکز بر مشتری از راه توسعه فعالیت های مهندسی صورت می‌پذیرد.
. 3تمرکز بر طراحی : در سیستمهای هزینه‌ یابی هدف، طراحی محصولات و فرآورده ‌های اصلی مدیریت هزینه مورد توجه قرار می‌ گیرد، به صورتی که در زمینه طراحی زمان بیشتری صرف می‌ شود و با حذف مراحل پرهزینه و وقت‌گیر، زمان لازم برای ورود محصول به بازار کاهش می ‌یابد.
. 4 عملکرد متقابل: در سیستم هزینه ‌یابی هدف، گروه‌های عملیاتی و تولید را اعضای بخش طراحی و مهندسی تولید، خط تولید، فروش و بازاریابی، واحد تدارکات، دایره حسابداری صنعتی، دایره خدمات و پشتیبانی تشکیل می‌دهند و از افراد خارج سازمان، از قبیل: تأمین کنندگان قطعات، مشتریان، فروشندگان، توزیع ‌کنندگان، ارایه-‌کنندگان و عرضه‌‌کنندگان مواد اولیه نیز بهره گرفته می‌ شود.
. 5 جهت ‌گیری در چارچوب چرخه عمر محصول: در هزینه‌ یابی هدف، کنندگان قطعات، فروشندگان، توزیع‌ کنندگان و ارایه‌ کنندگان خدمات در هزینه‌ یابی هدف مورد توجه قرار می‌گیرند. هزینه ‌یابی هدف، تلاشهای مربوط به کاهش هزینه‌ ها را از راه ایجاد یک رابطه همکاری با اعضای خارج از سازمان در سراسر زنجیره ارزش انجام می دهد.(عبدی،1381: 6-5(،

.مقایسه سیستم هزینه یابی هدف با سایر سیستم های هزینه یابی
الف.سیستم سنتی هزینه یابی وسیستم هزینه یابی بر مبنای هدف
در سیستم های رایج و سنتی، كه محیط فعالیت های تجاری و تولیدی رقابتی نبود و یا دست كم با فشارهای شدید و روز افزون كنونی روبرو نبودند؛ این گونه عمل می شد كه ابتدا هزینه های عمده ای صرف تحقیق و طراحی یك محصول می شد؛ سپس محصولات طراحی شده، به تولید انبوه می رسید و در راستای سیستم های رایج هزینه یابی، بهای تمام شده ی آن تعیین می شد. در مرحله بعد، با توجه به سود مورد نظر مدیریت، درصدی از بهای تمام شده به عنوان سود به آن افزوده می شد و سرانجام محصول با قیمتی مشخص به بازار عرضه می شد. این سیستم قیمت گذاری نامیده می شود. (John J. &. …1996)
ویژگی این نوع سیستم قیمت گذاری، این است كه فرآیندهای تولیدی آن تنها تحت تأثیر مدیریت می باشد و مشتری هیچ تأثیری در تعیین نوع فر آیندهای تولیدی ندارد ؛ یعنی فر آیندهای تولیدی بر اساس خواست ها و نیازهای مشتری طراحی نمی شود . سود مورد نظر

هم بر اساس خواست مدیریت و معیارهای او تعیین می شود. بنابراین با توجه به این كه هم بهای تمام شده و هم سود تحت نفوذ و تأثیر عملكرد مدیر است، قیمت فروش به عنوان یك متغیر وابسته بر اساس دو عامل بالا و به عنوان خروجی این سیستم مطرح می شود .مشخص است كه بر اساس این سیستم قیمت گذاری كمتر می توان رقیبان را تحت تأثیر قرار داد، و نرمش لازم در آن روش وجود ندارد.طرح می شود، یعنی قیمت بازار بر اساس تحقیقات بازاریابی و با معرفی ویژگی ها، كاركردها و خصوصیات محصول و معرفی كامل محصول تعیین می شود. سپس مدیریت ، سود مورد نظر خود را ، بر اساس معیارها و اهداف از پیش تعیین شده، در مورد هر محصول ارائه می كند و بهای تمام شد ه ی محصول كه ما آن را بهای تمام شده هدف یا بهای تمام شده مجاز می نامیم ، حاصل می شود.
هزینه یابی سنتی:
طراحی محصول وخدمات اندازه گیری بهای تمام شده افزودن سود مورد نظر مدیریت تعیین قیمت فروش بازار

هزینه یابی بر مبنای هدف:
بازار تعیین قیمت فروش کسرنمودن سود مورد نظر مدیریت تعیین یهای تمام شده هدف طراحی محصول وخدمات

ب.سیستم هزینه یابی یر مبنای هدف وهزینه یابی بر مبنای فعالیت

برخی از شرکتها از سامانه مدیریت مبتنی بر مبنای فعالیت استفاده می کنند. با وجود آنکه مدیریت مبتنی بر فعالیت نسبت به مدیریت سنتی برتری دارد، اما یک چهارچوبی کافی برای مدیریت هزینه نمی باشد. زیرا تضمینی وجود ندارد که ارزش یک فعالیت ایجاد شده به وسیله تلاش مدیریت مبتنی بر هدف، نیازهای واقعی مشتریان را منعکس کند و به افزایش رضایت مشتریان منجر شود. به دلیل اینکه در کوتاه در کارایی و اثر بخشی فعالیتهای موجود موثر است، مکن است منجر به مدیران را به کاهش سودآوری و تهدید بقا در بلند مدت شود.
پ. سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف و كایزن
كایزن به معنای تغییر و بهبود مستمر و مداوم تؤام با مشاركت همه افراد در یك شركت یا یك سازمان است . جنكا ( كایزن ) در واژه ژاپنی بعنوان مكانیسم كاهش و اداره هزینه ها استفاده شده است و عبارتست از بهبود فرآیند مبالغ تفاضلی به جای نوآوریهای عظیم ، تفاوت اصلی بین هزینه های هدف و كایزن در مرحله تولید به كار برده می شود.
كایزن مستقیماً به سیستم های هزینه یابی هدف مرتبط است و استفاده از آن همراه با هزینه یابی بر مبنای هدف به تولید كننندگان كمك می كند تا با اهداف كاه

ش هزینه در مرحله طراحی در چرخه توسعه محصول دست یابند . جنكا كایزن به كاهش هزینه ها در مراحل تولید تأكید دا رد، در حالیكه جنكا كیكاكو(هزینه یابی هدف) جهت دستیابی به قیمت تمام شده هدف طراحی می شود كه از طرف بازار تعیین می گردد . هزینه یابی كایزن عبارتست از بهره برداری كامل از توان كاهش هزینه ها ست . این امر از طریق تطبیق قدم به قدم هدف به وجود آمده است و با بهبود مستمر تحقق می یابد.
كایزن ابزاری برای تحقق هدف سودآوری كوتاه مدت است. در حالیك

ه هزینه یابی هدف بر سود آوری بلند مدت تمركز می كند. مهمترین

شباهت آنها شاید تمركز آن دو بر كنترل رو به جلو »پیشرو« در مقابل كنترل رو به عقب » بازخور« غربی است.

مزایای به کارگیری هزینه یابی بر مبنای هدف
هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان ها را همزمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت، هزینه و زمان می کند و هزینه ها را قبل از وقوع کنترل می کند. اگر در اجرا و حفظ یک سامانه‌ی هزینه یابی هدف مؤثر، موفق باشیم، قادر به انجام مواردی به شرح زیر خواهیم بود:
•هزینه یابی یك ابزار مدیریتی برای دستیابی به طراحی موفق محصول است، البته نه با استناداطلاعات تاریخی.
• قیمت قابل اتكایی است كه از فرآیند توسعه محصول ناشی می شود. این نتایج در بازار و از سود
فرآیند توسعه محصول ناشی می شود.
• بدلیل جهت یابی در بازار، هزینه یابی بر مبنای هدف استراتژی بلند مدت در بازار را در نظرنمی گیرد.

• تعیین اثر بخش تر هزینه های مورد انتظار تولیدی
• شناسایی ویژه نیازهای واقعی مشتریان
• تطابق فعالیتهای شركت با نیازمندی های مشتری
• درك بهتری از اهداف هزینه در میان كارگران
• افزایش رضایت مشتری
• توانایی بیشتر برای رقابت جهانی

معایب به كار گیری هزینه یابی بر مبنای هدف
اگرچه هدف هر سیستمی جلب رضایت مشتری و سودآوری بیشتری است . ولی به كارگیری این سیستم در عمل و اینكه بخواهیم رضایت همه مشتریان را جلب نماییم دشوار است.
در این میان مشكلات تجربه شده به وسیله شركتهای زیادی كه سیستم TCرا به كار بستند یا سعی در به كارگیری آن داشتند، به شرح زیر می باشد:
• شركت ممكن است به طور واضح نتواند دلایل اجرای این سیستم را شرح د

هد.
• شركت ممكن است تلاش كمتری برای اجرای TC نسبت به آنچه مورد نیاز است انجام دهند و
منابع نا كافی برای اجرای سیستم اختصاص دهد.
• مدیران ممكن است عكس العمل سریع نسبت به تغییرات نشان ندهند.
• شركت ممكن است قادر نباشد به طور دقیق قیمتهای بازار قابل قبول را تعیین كند.
• شركت ممكن است نتواند این سیستم را حفاظت كند.
هزینه یابی هدف در تعدادی از شرکت های معتبر دنیا
نام شرکت نتیجه

هوندا
1-برخی قطعات را با قطعات ارزا نتر جایگزین کرد.
-2 برخی اجزا محصول را ساد هتر کرد.
-3 طراحی برخی محصولات را ساد ه تر کرد.
-4 برخی از تجهیزات پرهزینه ی شرکت را تعویض کرد.

نیسان

1 – بهره جستن از مهندسی ارزش
2 -تعیین قیمت بر اساس توقعات مشتریان از کارکردهای محصول
-3 کاهش هزینه ها
-1 بهره جستن از آنالیز طراحی و آنالیز کارکرد
-2 استراتژی مدیریت هزینه

تویتا 1 – بهره جستن از آنالیز طراحی و آنالیز کارکرد
2 -تمرکز براستراتژی مدیریت کارکردهای محصول

ایران خودرو

-1 ایجادشرایط رقابتی در تولید و عرضه محصولات
-2 رایج کردن مشتری مداری و استفاده از نظرات مشتریان
-3 چند مهارتی ساختن نیروی انسانی و جایگزینی کار گروهی به ج

ای کار سنتی
4 – ایجاد انجمن مهندسی ارزش

نتیجه گیری:
بازارهای رقابتی كه برای دنیای رقابت و كسب كار در آینده تصور شده، دنیایی است، از همه نظر، رقابتی و مشتری مدار كه پیشرفت و گسترش هر واحد تجاری در آن، وابسته به استفاده از روش های نوین و كارآمدی است كه بتواند مدیریت یك واحد تجاری را در مواجه با مخاطرات بازار به درستی راهنمایی كند. هزینه یابی بر مبنای هدف یك برنامه ریزی بلند مدت ، برای مدیریت سودآوری واحد تجاری است كه در آن مشتری و قیمت نقش تعیین كننده و محوری دارند . این سیستم یك فن برنامه ریزی است كه اهمیت راهبردی برای واحدهای اقتصادی دارد و هدف آن كاهش بهای تمام شده محصول در طول چرخه حیات محصول است. برای اینكه مدیریت بتواند حضوری قوی و مقتدرانه در بازار داشته باشد، ضرورت دارد كه سازمانها سیستم مدیریت هزینه خود را با استفاده از رویكردهای نوین حسابداری مدیریت طراحی مجدد كنند تا بتوانند همچنان مقتدرانه بگویند»: حق با مشتری است.«
نتیجه آنكه شركتهایی كه اقدام به تولید محصولاتی با چرخه حیات طولانی و سرمایه گذاری های هنگفت می نمایند، اغلب به استفاده از هزینه یابی بر مبنای هدف در چرخه حیات محصول مبادرت می ورزند. زیرا شركتهایی می توانند به كاهش قابل توجهی در هزینه های خود دستیابی پیدا كنند كه در طی مراحل تولیدی و چرخه حیات محصول خود، هزینه ها را كاهش دهند . با مشخص شدن قیمت فروش مناسب ، كاركردهای محصول و كیفیت مورد نظر ، می توان بها

ی تمام شده مجاز را با كسر كردن حاشیه سود هدف از قیمت فروش هدف بدست آورداگر در اجرا و حفظ یك سامانه هزینه یابی هدف مؤثر و موفق باشیم، قادر به انجام مواردی به شرح ذیل خواهیم بود:

-1 تعیین هزینه مورد انتظار تولید محصول یا ارائه خدمات -2 دستیابی به هزینه كاراتر -3 افزایش سود آوری در بلند مدت-4 ورود به رقابت جهانی;
فهرست منابع و مأخذ:
-1 اسحقی، فاطمه.”هزینه یابی بر مبنای هدف، رویکردی هدفمند در مدیریت هزینه ها”، فصلنامه مدیریت، پاییز 1378 .
-2 حجازی، رضوان. »مدیریت هزینه بر مبنای هدف «، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال پانزدهم، بهار.1382
3- حقیقی پراپری، محمد”هزینه یابی بر مبنای هدف”
4- خوش طینت، محسن و اشرف جامعی» هزینه‌یابی هدف: شناخت، کاربرد و به کارگیری آن، حسابرس،شماره 16، مهر و آبان 1381، ص51-45
5- دستگیر، محسن و جواد عرب یارمحمدی، «بررسی موانع بکارگیری هزینه های هدف در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 39 ، بهار 1384
6- رحیمیان ، نظام الدین، «مقایسه قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد و قیمت گذاری بر مبنای هدف»، نشریه حسابرس شماره 6 سال دوم، بهار 1379
7- گودرزی، حجت” بهایابی هدف”، تدبیر، اسفند 1382، شماره 142
8- مکرمی ، یدالله ، «هزینه یابی هدف: روشی اثربخش برای مدیریت هزینه‌ها، حسابدار شماره 132، سال 1378

9-AICPA. (Ja

nuary 1998). Target Costing Best Practices Report Founded
10- Cooper, Robin; Slagmulder, Regin. (1997). Target Costing & Value Engineering , Productivity Press
11- Elarm, Lisa L .Purchasing & Supply Management’s Participation in the Target Ciosting Process, Journal of Supply Chain Management, ROL. Spring, (2000). 36 – 51
12-Kato, Y. Target C

osting Support System: Lessons From Leading Japanese
Compnies, Management Accounting Research, (1993). V: 4, 33 – 47
13-Okano, Hiroshi. Target Costing Management, Strategy & Organization In
the Automotive I

ndustry, Osako University. (1996).
14-Sakurai, M. Summer. Target Costing &
15-Tom Albright. Autumn. International Journal of Strategic Cost
Management. (1998)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 155 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران رساله است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس نمایندگی پنل پیامک بانک مشاغل شیراز پزشکان متخصص شیراز بازی انفجار
بستن تبلیغات [X]